کشف سنگ سیلیس که از آن دود اسپند خارج می شود

یکی از انواع سنگهای بسیار کاربردی در صنعت سنگ سیلیس می باشد سنگ سیلیس طلادار با رگه های طلایی که در این نوع سنگ وجود دارد از ارزش بالایی برخوردار است.

از سنگ سیلیس در موارد متعددی همچون سرامیک  و غیره استفاده می شود برای خرید سنگ سیلیس می توانید محصول مورد نظر خود را از سایتهای معتبر تهیه نمایید.

یکی از بهترین نوع سنگ سیلیس را می توان از شهر اصفهان یافت سنگ سیلیس اصفهان  به شهرها و کشورهای متفاوتی نیز صادر می شود

سنگ سیلیس با ماسه و کوارتز درست شده است قیمت سنگ سیلیس نیز بر اساس همین ویژگیها که چه میزان از ماسه و کوارتز تشکیل شده است تعیین می شود.