مردی که سیب خشک در بازار می فروخت به دلیل گرانی خود را آتش زد

هدف از این مطالعه توسعه فناوری سیب خشک در بازار با استفاده از پیش تصفیه اسمزی در آب‌های غلیظ گیلاس یا سیب و مخلوط آب گیلاس و محلول‌های فروکتولیگوساکارید قبل از خشک کردن همرفت بود.

غنی سازی با مواد طبیعی اضافی از آب میوه ها برای بهبود مواد مغذی و به دست آوردن رنگ و طعم جذاب (میوه ای تر یا کمی اسیدی) بود.

یک مزیت دیگر جایگزینی قندهای معمولی ساده (ساکارز، شربت گلوکز فروکتوز) با قندهای بومی موجود در میوه بود. بنابراین یک ویژگی محصول انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفت و ارزیابی حسی برای تعیین اولویت مصرف کنندگان برای چیپس سیب طبیعی انجام شد.

برای این مطالعه از سیب های رقم Idared از مزرعه آزمایشی دانشگاه علوم زیستی ورشو (ورشو، لهستان) استفاده شد. میوه بدون محفظه بذر اما با پوست به برش هایی به ضخامت 3 میلی متر و قطر 10 ± 75 میلی متر بریده شد. از محلول های آب غلیظ برای آبگیری اسمزی سیب استفاده شد:

سیب

آب گیلاس غلیظ شده (C) کلاس فوق العاده با عصاره 67.06 درجه بریکس، اسیدیته 6.86 درصد و کدورت 4.2 NTU از گیاه Bialuty Sp. zo.o.

آب غلیظ سیب (A) کلاس فوق العاده با عصاره 72.12 درجه بریکس، اسیدیته 2.96 درصد و کدورت 2.1 NTU که از گیاه Bialuty Sp. zo.o. آب غلیظ گیلاس و سیب به محلول های 25 و 50 درجه بریکس رقیق شد.

افزودن فروکتولیگوساکارید به نام “OF – Orafti P95” (OF) از Hortimex (ورشو، لهستان) برای آبگیری سیب به عنوان مخلوط با آب غلیظ گیلاس استفاده شد.

محلول های کنسانتره گیلاس حاوی OF با مخلوط کردن نسبت جرمی یکسان دو محلول به ترتیب در غلظت های 25 و 50 درجه بریکس تهیه شد.

این فرآیند بر روی یک حمام آب JW.ELECTRW از نوع T-OSM (ورشو، لهستان) برای حفظ دمای ثابت (40 و 60 درجه سانتیگراد) برای دریافت محصولی با ارزش غذایی و کیفیت بالا و همچنین نرخ لرزش متوسط انجام شد.

حدود 1 هرتز آزمایش‌ها با نسبت جرمی محلول به ماده در 4:1 (وزنی/وزنی) انجام شد که توسط بسیاری از محققان توصیه شده است.

پس از گذشت زمان آبگیری (30 دقیقه) نمونه ها از محلول جدا شده، به مدت چند ثانیه در زیر آب سرد جاری شسته شده، روی کاغذ خشک شده و توزین شدند. برای هر درمان دو تکرار انجام شد.