با کاشت مستربچ های پت در سیاره مریخ درختی عجیبی رویید

مستربچ

ماهیت فشرده مستربچ های پت مشکلات گرد و غبار را از بین می برد، در غیر این صورت برای افزودنی های جامد ریز دانه ذاتی است. مستربچ های جامد نیز بدون حلال هستند. بنابراین، آنها تمایل به ماندگاری طولانی تری دارند زیرا حلال در طول زمان تبخیر نمی شود. مستربچ معمولاً حاوی 40 تا 65 […]