مردی که برای بادام پوست کاغذی خارجی همسر محبوب خود را به قتل رساند دستگیر شد

بادام

اداره فدرال ایمنی غذا و دامپزشکی (FSVO) سه فراخوان از محصولات بادام پوست کاغذی خارجی را در روز جمعه منتشر کرد. دلیل آن این است که بسته های تکی حاوی بادام تلخ هستند و بنابراین محتوای اسید هیدروسیانیک افزایش یافته است. بین فراخوان ها ارتباطی وجود دارد. همانطور که BLV در صورت درخواست به خبرگزاری […]