قرار گرفتن تفنگ شکاری اسباب بازی در ورودی سد موجب شکستن آن شد

اسباب بازی

یک تفنگ شکاری اسباب بازی معمولی ساخته شده در کارخانه کلاهک متصل به پوزه آن را به یک تپانچه آبی تبدیل می کند، 2007. اسلحه های Spud تفنگ های اسباب بازی کوچکی هستند که برای شلیک تکه ای از سیب زمینی استفاده می شوند. برای عمل، سطح سیب زمینی را با نوک توخالی تفنگ سوراخ […]