ماشین لیزری

درباره پروژه اکثر کارخانه های مدرن دارای انبارهای بزرگ یا تأسیسات انبار مانندی هستند که حاوی تجهیزات سنگینی است که برای تولید خط مونتاژ استفاده می شود.اکثر کارخانه های مدرن دارای انبارهای بزرگ یا تأسیسات انبار مانندی هستند . مشترینام شرکتساخته شده توسطاکسترا تیمساخته شدهشهریور ۱۴۰۰وب سایتclientwebsite.com مشاهده جزییات مشاهده جزییات